Meny Lukk

Om oss

Halden Kooperativ er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke for direktesalg av lokale råvarer som er økologisk produsert. Prisene holder vi lave fordi vi ikke tar ut noen fortjeneste på vårt ledd. Varene kommer direkte fra bonden og vi opererer med stort sett samme utsalgspris som kjøpepris.

Kooperativet er ikke en vanlig butikk eller en kommersiell aktør, men drevet av frivillige.

Halden kooperativ ble startet i 2016. Kooperativet er eid og drevet av medlemmene, og åpent for alle. Kooperativet baseres på frivillighet, og har et styre som arbeider utelukkende frivillig med informasjon ut til våre medlemmer, valg av produkter i posene, henting av varer der vi ikke får levert fra bonden. Dessuten har vi jevnlige styremøter for hele tiden å forbedre oss.

 Årsmøtet er Halden Kooperativs øverste styringsorgan og holdes en gang i året. Her er det altså medlemmene som bestemmer og velger styre.

Medlemmer kan bestille poser og tilleggsprodukter. Vi holder til hos Blender i Storgata 15. Her foregår alt rundt posen, både pakking og utlevering.


Slik fungerer det…

Medlemmer i Halden Kooperativ kan kjøpe månedens poser, stor og normal størrelse. Når innholdet er bestemt, sendes det en epost med lenke til alle Kooperativets medlemmer. De som ønsker en pose og/eller tilleggsprodukter, bestiller via denne lenken. Posen blir også annonsert på Facebooksiden vår. ​

Bestillingsfrist er alltid ved onsdag midnatt en uke før posen skal hentes. Som regel skjer utlevering siste torsdag hver måned.

Du bestemmer selv hvilke poser og tilleggsprodukter du ønsker å bestille. En stor pose vil normalt koste rundt 300 kroner, mens en normal pose ligger på rundt 220 kroner.

Posenes innhold endres etter sesong. I august kan posen for eksempel inneholde gulrot, gulbete, mangold, squash, stangselleri, løk og potet. I juleposen kan du kanskje finne rosenkål, hodekål, gulrot, potet og kålrot, samt hvetemel eller bakeblanding.

Vi har også tilleggsprodukter som ikke inngår i posen, men som du kan bestille samtidig. Det kan for eksempel være egg, rapsolje, honning, eplejuice og mel.

Posen hentes hos Blender i Storgata 15, 1776 Halden. Utlevering foregår på torsdag (annonserte dato) mellom klokka 16.00 og 18.00

Husk å ta med den tomme juteposen din når du henter ny pose! 

Medlemskapet i Halden Kooperativ koster 250 kroner og er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.

Pengene går blant annet til innkjøp av leie av lokaler, handlenett, driftsutstyr, bankgebyrer med videre. Det kan også gå til arrangementer som gårdsbesøk, kurs og sosiale arrangementer.


Hva med den dugnaden?

Alle kan være medlem i Halden Kooperativ. Når medlemskontingent er betalt, står du fritt til å kjøpe de posene og tilleggsproduktene du selv ønsker. For at Halden Kooperativ skal kunne driftes, er vi avhengige av at alle medlemmer bidrar på dugnad.

Dugnadsinnsatsen er en vakt eller to i året for å pakke eller utlevere poser. Vi sender ut en forespørsel til alle medlemmene, som så tegner seg på vakt når det måtte passe. Det settes opp en vaktliste per halvår over hvilke medlemmer som hjelper til ved pakking og utlevering av månedens pose.

Styret setter også pris på at medlemmene hjelper til ved ulike arrangementer og med andre oppgaver.  

Pakkevakten går ut på å kontrollere, telle, veie og pakke varene så alle får riktige varer og mengder i posene. Pakkingen foregår onsdag kveld, gjerne mellom klokka 19 og 20.30.Det er alltid to medlemmer på pakkevakt.

Under utleveringsvakten, som varer fra 15.30 til 18, får du i oppgave å bære fram varene fra vårt lager, og sørge for at de som har bestilt får meg seg riktig pose og tilleggsprodukter. Vi tilbyr også alltid varer på vipps ved siden av. Utleveringsvaktene skal også sørge for at vippsvarer settes fram for medlemmene.


10 grunnprinsipper

Vårt utvalg av matvarer skal være:


Alle varene vi formidler er dyrket etter økologiske prinsipper. Det innebærer alle dyrkningsformer som ikke utpiner jorden eller øker mengden av kunstige kjemikalier, kunstgjødsel eller sprøytemidler i vår jord og vårt miljø. Dyrkningsformene vi støtter bygger på ønsket om et sunt og bærekraftig landbruk, friskt vann, biologisk mangfold og dyrevelferd.


Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning for matvarens friskhet, smak og ernæringsmessige verdi. Jo kortere avstand mellom hvor grønnsaker dyrkes og hvor de spises, desto større er den miljømessige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av matvarer støtter vi også bevaring av kunnskap og kultur som er særegen for produksjon av matvarer i vårt lokale klima.


Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.

Våre Matvarer skal distribueres på en måte som:


Mange bønder og matprodusenter blir hardt presset på pris og dermed på deres inntekt. Dette medfører negative sosiale og miljømessige konsekvenser både lokalt og globalt.
Vi sikrer at det er færrest mulig ledd mellom Halden Kooperativ og produsentene ved å skape direkte personlige kontakter.


Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke ressurser med omtanke; vi reduserer matsvinn, gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.


Vi gjør Haldens borgere mer bevisste på hvordan matvarene de spiser når frem til deres middagsbord.
Vi mener at økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon i befolkningen, ikke bare vil øke støtten til Halden Kooperativ, men også føre til økt bevissthet til å ta riktige bærekraftige valg for framtiden. En viktig del er også å dele vår kunnskap om å drive Halden Kooperativ for å inspirere andre byer og felleskap til å starte lignende initiativer.


For at Halden Kooperativ skal ha de beste muligheter for å vokse og bli en del av en bærekraftig fremtid, må vi være i stand til å eksistere takket være kontingent fra våre medlemmer og frivillig dugnad. Likevel kan vi være avhengig av støtte utenfra, til spesielle prosjekter.


Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansielle transaksjoner og de valg vi gjør i forhold til vårt tilbud. Dette gjelder både i forhold til produsentene som leverer matvarer, alle medlemmer og til hvordan vi bruker vårt overskudd.


Vi arbeider for at økologiske matvarer ikke skal være en gourmetluksus, men en fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Halden Kooperativ være nært og tilgjengelig for våre medlemmer – også prismessig! Vi vil gjøre økologiske landbruksvarer tilgjengelig til en rettferdig pris, for både medlemmer og bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og bærekraftighet framfor pris.


Halden Kooperativ skal inneholde og oppmuntre til mer enn bare å levere bærekraftige matvarer. Vi arbeider for at kooperativet skal være en plattform hvor medlemmene kan samarbeide om positive tiltak med utgangspunkt i sitt nærområde. En slik plattform kan gjøre det mulig for medlemmer å organisere seg rundt felles behov, mål og interesser og få det lokale nærområdet og fellesskapet til å blomstre.

Styredokumenter


Vedtekter
Protokoll fra Årsmøte 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016