Meny Lukk

Om oss

Halden Kooperativ er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke for direktesalg av lokale råvarer som er økologisk og biodynamisk produsert. Prisene skal gagne både bonden og medlemmene.

Kooperativet er ikke en vanlig butikk eller en kommersiell aktør, men drevet av frivillige.

I tillegg til maten du får utlevert i posen, får du kunnskap om sesong og lokale matvarer, bærekraft og miljø. I Kooperativet får du også et sosialt fellesskap som arbeider sammen og verdien av å hjelpe en økobonde med en rettferdig pris.

Halden kooperativ ble startet i 2016. Kooperativet er eid og drevet av medlemmene, og åpent for alle. Kooperativet baseres på frivillighet, og har et styre som arbeider utelukkende frivillig med informasjonsarbeid, koordinering, beslutningstaking og andre formaliteter. Årsmøtet er Halden Kooperativs øverste styringsorgan.

Medlemmer kan bestille poser og tilleggsprodukter. Vi holder til hos Blender i Storgata 15. Her foregår alt rundt posen ved både pakking og utlevering.


Slik fungerer det…

Medlemmer i Halden Kooperativ kan kjøpe månedens pose. Når innholdet er bestemt, sendes det en lenke til alle Kooperativets medlemmer. De som ønsker en pose og/eller tilleggsprodukter, bestiller via denne lenken. Posen blir også annonsert på Facebooksiden vår. ​

Bestillingsfrist er alltid ved onsdag midnatt en uke før posen skal hentes.

Du bestemmer selv hvilke poser og tilleggsprodukter du ønsker å bestille. Prisen på posen varierer etter innhold, men en stor pose vil normalt kose mellom 220-300 kroner (inkludert bestillingsavgift). Vi tilbyr også ofte mindre poser som består av omtrent samme innhold til en lavere pris.

Posene endres etter sesong. I august kan posen for eksempel inneholde gulrot, gulbete, mangold, squash, stangselleri, løk og potet. I juleposen kan du kanskje finne rosenkål, hodekål, gulrot, potet og kålrot, samt hvetemel eller bakeblanding.

Vi har også tilleggsprodukter som ikke inngår i posen, men som du kan bestille samtidig. Detter kan for eksempel være egg, rapsolje, honning og mel.

Posen hentes hos Blender i Storgata 15, 1776 Halden. Utlevering foregår på torsdag (annonserte dato) mellom klokka 16.00 og 18.00

Husk å ta med den tomme posen din når du henter ny pose! 

Medlemskapet i Halden Kooperativ koster 250 kroner og er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.

Pengene går blant annet til innkjøp av handlenett, driftsutstyr, bankgebyrer med videre. Det kan også gå til arrangementer som gårdsbesøk, kurs og sosiale arrangement.

Hva med den dugnaden?

Alle kan være medlem i Halden Kooperativ. Når andelsinnskudd/medlemskontingent er betalt, står du fritt til å kjøpe de posene og tilleggsproduktene du selv ønsker. For at Halden Kooperativ skal kunne driftes, er vi avhengige av at alle medlemmer bidrar på dugnad.

Dugnadsinnsatsen er en vakt eller to i året for å pakke eller utlevere poser. Styret setter også pris på at medlemmene hjelper til ved ulike arrangementer og med andre oppgaver.  

Pakkevakten går ut på å kontrollere, telle, veie og pakke varene i jutenettene til Kooperativet. Pakkingen foregår onsdag kveld, dagen før utlevering og varer omtrent en time. Det er alltid to medlemmer på pakkevakt.

Under utleveringsvakten får du i oppgave å dele ut posene til de medlemmene som har bestilt, samt rengjøre og rydde lokalet. Utleveringsvakten varer omtrent to timer.

Logistikkansvarlig i styret har et overordnet ansvar for å koordinere pakking og utlevering.  Det settes opp en vaktliste per halvår over hvilke medlemmer som hjelper til ved pakking og utlevering av månedens pose. 


10 grunnprinsipper

Vårt utvalg av matvarer skal være:


Alle varene vi formidler er dyrket etter økologiske og/eller biodynamiske prinsipper. Det innebærer alle dyrkningsformer som ikke utpiner jorden eller øker mengden av kunstige kjemikalier, kunstgjødsel eller sprøytemidler i vår jord og vårt miljø. Dyrkningsformene vi støtter bygger på ønsket om et sunt og bærekraftig landbruk, friskt vann, biologisk mangfold og dyrevelferd.


Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning for matvarens friskhet, smak og ernæringsmessige verdi. Jo kortere avstand mellom hvor grønnsaker dyrkes og hvor de spises, desto større er den miljømessige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av matvarer støtter vi også bevaring av kunnskap og kultur som er særegen for produksjon av matvarer i vårt lokale klima.


Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.

Våre Matvarer skal distribueres på en måte som:


Mange bønder og matprodusenter blir hardt presset på pris og dermed på deres inntekt. Dette medfører negative sosiale og miljømessige konsekvenser både lokalt og globalt.
Vi sikrer at det er færrest mulig ledd mellom Halden Kooperativ og produsentene ved å skape direkte personlige kontakter.


Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke ressurser med omtanke; vi reduserer matsvinn, gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.


Vi gjør Haldens borgere mer bevisste på hvordan matvarene de spiser når frem til deres middagsbord.
Vi mener at økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon i befolkningen, ikke bare vil øke støtten til Halden Kooperativ, men også føre til økt bevissthet til å ta riktige bærekraftige valg for framtiden. En viktig del er også å dele vår kunnskap om å drive Halden Kooperativ for å inspirere andre byer og felleskap til å starte lignende initiativer.


For at Halden Kooperativ skal ha de beste muligheter for å vokse og bli en del av en bærekraftig fremtid, må vi være i stand til å eksistere uten ekstern støtte. Vi blir dermed mindre sårbare for skiftende prioriteringer fra offentlige og private instanser. Dette betyr at vi alltid dekker våre driftsutgifter gjennom medlemskontingent, egne inntekter og frivillig arbeidskraft.


Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansielle transaksjoner og de valg vi gjør i forhold til vårt tilbud. Dette gjelder både i forhold til produsentene som leverer matvarer, alle medlemmer og til hvordan vi bruker vårt overskudd.


Vi arbeider for at økologiske og biodynamiske matvarer ikke skal være en gourmetluksus, men en fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Halden Kooperativ være nært og tilgjengelig for våre medlemmer – også prismessig! Vi vil gjøre økologiske og biodynamiske landbruksvarer tilgjengelig til en rettferdig pris, for både medlemmer og bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og bærekraftighet framfor pris.


Halden Kooperativ skal inneholde og oppmuntre til mer enn bare å levere bærekraftige matvarer. Vi arbeider for at kooperativet skal være en plattform hvor medlemmene kan samarbeide om positive tiltak med utgangspunkt i sitt nærområde. En slik plattform kan gjøre det mulig for medlemmer å organisere seg rundt felles behov, mål og interesser og få det lokale nærområdet og fellesskapet til å blomstre.

Styredokumenter


Vedtekter
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016